Derneklerin 2016 yılı sonu itibariyle faaliyetleri ve gelir-gider işlemlerinin sonuçlarına ilişkin bildirecekleri 2016 yılı Beyannamesinin verilme dönemi sona ermiştir.
       Bilindiği üzere 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun 19. maddesi uyarınca dernekler, her yıl gerçekleştirdikleri faaliyetler ve gelir-giderlere ilişkin işlemleri yıl sonu itibariyle toplayarak takip eden yılın ilk dört ayı içerisinde düzenleyecekleri beyanname ile Mülki İdare Amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.
        Dernekler yıllık beyannamelerini, Dernekler Yönetmeliğinin 96. maddesi uyarınca Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden bildirebilmektedir.
        DERBİS üzerinden beyannamesini yasal süre içerisinde bildirmemiş olan derneklerin başkanlarına, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 32/L ve 33/2 maddeleri uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır.