Müdürlüğümüz tarafından Proje Eğitimi almak isteyen STK’ları belirlemek amacıyla 5 Şubat 2019 tarihinde Eskişehir Valiliği internet sitesinde çağrıya çıkılmış ve 65 derneğin eğitime katılmak için başvurmuştur.
        Bunun üzerine Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu personelleri İl Planlama Uzmanı Yunus Emre TUZCU ve Proje Uzmanı Hasan Bilal KARABAY tarafından 04 Mart 2019 tarihinde Eskişehir Valiliği Yunus Emre Toplantı salonunda 56 STK temsilcisinin katılımıyla “Proje Eğitimi, Amaçları, Kuralları ve Proje Yardımı Veren Fonlar “ konularında kapasite geliştirme eğitimi gerçekleştirilmiştir.