13 Eylül 2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 17 sayılı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 256 'ncı maddesinin (f) fıkrasında bulunan "Dernekler Dairesi Başkanlığı" ibaresi "Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmiştir.
        Bakanlık Makamının 09/10/2018 tarihli ve 76388967-14.43.14/2905 sayılı Oluru ile “İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yönetmelik” 09/10/2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, söz konusu yönetmeliğin 5 'inci maddesinin 3'üncü fıkrası ve 35 'inci maddesine istinaden Müdürlüğümüzün ismi “İl Dernekler Müdürlüğü” iken “İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir. 
            Kamu oyuna duyurulur.
            
Eskişehir Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü