Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

        01.10.2018 tarihli ve 30552 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Dernekler Yönetmeliğinde ve yönetmelik eki olan (EK-19) Dernek Beyannamesi'nin bazı bölümlerinde önemli değişiklikler yapılmıştır.
        Dernekler Yönetmeliğinin 83 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir
        Dernek Beyannamesinin “Üye ve Çalışan Bilgileri” başlıklı üçüncü bölümünün 1 inci sorusundaki “1.2.Gerçek Kişi Üyelerin:” ve “1.3.Tüzel Kişi Üyelerin:” alt başlıklı tablolarında belirtilmesi istenilen bilgiler, dernek üyeliğine kabul edilme veya üyelikten çıkma ya da çıkarılma veya üyeliğin kendiliğinden sona ermesi durumlarında, birinci fıkrada belirtilen beyanname verme süresi beklenmeksizin işlem tarihini izleyen 30 gün içinde Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden bildirilir. DERBİS kullanıcısı olmayan dernekler bu bilgileri aynı usul ve süre içinde mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirirler” hükmü eklenmiştir.
        Dernekler  tüm üyelerinin bilgilerini ilgili sayfaya girecekler ve bundan böyle (beyanname dönemi beklenmeksizin) yeni üye kaydı, mevcut üyenin çıkması veya çıkarılması gibi bilgileri de en geç bir ay içerisinde söz konusu sayfaya işleyerek sayfayı güncel tutacaklardır.
        Tüm Derneklerin bilgisine sunarız.
 
Yönetmelik değişikliğinin tam metnine ulaşmak için tıklayınız.