İlimizde faaliyet gösteren derneklerden Eksi 25 Derneği’nin hazırlamış olduğu “ Çocuk Odaklı Çalışan Kurumların İşbirliği adlı projesi Bakanlığımızdan destek almaya hak kazanmış olup, bu kapsamda Valiliğimizce imzalanan protokol, dernek yönetim kurulu başkanı Burak KARAKAYA'ya teslim edilmiştir.
       Konusu çocuk odaklı çalışan kurumların ve eğitim kurumlarının işbirliğini sağlamak için durum belirlemesi yapmak ve çözüm önerileri oluşturmak olan Projenin uygulanmasında dernek yönetim kuruluna başarılar diliyor, projenin amacına uygun bir şekilde sonuçlanmasını temenni ediyoruz.