ÖRNEK GAYRİMENKUL ALIŞ KARARI
            Yönetim Kurulumuz …………..… tarihinde ………………….. başkanlığında toplandı.  Mülkiyeti ………….. T.C. kimlik numaralı ……………………..’a ait olan, ...... ili .....   ilçesi .......  mahallesi, ..... sokağı .....  mevkiinde kain ve tapunun .......  pafta, ......  ada ve ......  parselinde kayıtlı, .........  yüzölçümlü (kargir apartman nitelikli, ana gayrimenkulde .....  arsa paylı, ......  kat .... bağımsız bölümün, arsa, tarla v.b.)    ........................ TL bedelle derneğimiz adına satın alınmasına, Tapu Müdürlüğünde derneğimiz adına satış işlemlerini yürütmek üzere yönetim kurulu üyesi ………………............ T.C. kimlik   nolu …………….................. 'in   yetkili   kılınmasına,   gerekli işlemler  için   ilgili   mülki   idare   amirliğine   müracaat  edilmesine   oybirliği ile karar verilmiştir.
 
Not:
  1. Kırmızı renkli kısımlar gayrimenkulün türüne göre değişiklik gösterebilir. Kendi gayrimenkulünüz ne ise ona göre doldurulması gerekmektedir.
  2. Yukarıda yazılı metin örnek olarak hazırlanmıştır. Yönetim kurulu olarak karar defterine yazılması ve defterin salt çoğunluk tarafından imzalanması gerekmektedir.
 
 
ÖRNEK GAYRİMENKUL SATIŞ KARARI
            Yönetim Kurulumuz …………..… tarihinde ………………….. başkanlığında toplandı.  Mülkiyeti Derneğimize ait,...... ili .....   ilçesi .......  mahallesi, ..... sokağı .....  mevkiinde kain ve tapunun .......  pafta, ......  ada ve ......  parselinde kayıtlı, .........  yüzölçümlü (kargir apartman nitelikli, ana gayrimenkulde .....  arsa paylı, ......  kat .... bağımsız bölümün, arsa, tarla v.b.)    ........................ TL bedelle ……………………… T.C. kimlik numaralı ………………………….satış yapılmasına, Tapu Müdürlüğünde derneğimiz adına satış işlemlerini yürütmek üzere yönetim kurulu üyesi ………………............ T.C. kimlik   nolu …………….................. 'in   yetkili   kılınmasına,   gerekli işlemler  için   ilgili   mülki   idare   amirliğine   müracaat  edilmesine   oybirliği ile karar verilmiştir.
 
Not:
  1. Kırmızı renkli kısımlar gayrimenkulün türüne göre değişiklik gösterebilir. Kendi gayrimenkulünüz ne ise ona göre doldurulması gerekmektedir.
  2. Yukarıda yazılı metin örnek olarak hazırlanmıştır. Yönetim kurulu olarak karar defterine yazılması ve defterin salt çoğunluk tarafından imzalanması gerekmektedir.
 
 
 
 
 
ÖRNEK GAYRİMENKUL BAĞIŞ ALMA KARARI
            Yönetim Kurulumuz …………..… tarihinde ………………….. başkanlığında toplandı.  Mülkiyeti Derneğimize ait,...... ili .....   ilçesi .......  mahallesi, ..... sokağı .....  mevkiinde kain ve tapunun .......  pafta, ......  ada ve ......  parselinde kayıtlı, .........  yüzölçümlü (kargir apartman nitelikli, ana gayrimenkulde .....  arsa paylı, ......  kat .... bağımsız bölümün, arsa, tarla v.b.)    ………T.C. kimlik numaralı …………………………’den derneğimiz adına bağış alınmasına, Tapu Müdürlüğünde derneğimiz adına bağış işlemlerini yürütmek üzere yönetim kurulu üyesi ………………............ T.C. kimlik   nolu …………….................. 'in   yetkili   kılınmasına,   gerekli işlemler  için   ilgili   mülki   idare   amirliğine   müracaat  edilmesine   oybirliği ile karar verilmiştir.
 
Not:
  1. Kırmızı renkli kısımlar gayrimenkulün türüne göre değişiklik gösterebilir. Kendi gayrimenkulünüz ne ise ona göre doldurulması gerekmektedir.
  2. Yukarıda yazılı metin örnek olarak hazırlanmıştır. Yönetim kurulu olarak karar defterine yazılması ve defterin salt çoğunluk tarafından imzalanması gerekmektedir.
 
 
 
ÖRNEK GAYRİMENKUL CİNS DEĞİŞİKLİĞİ KARARI
            Yönetim Kurulumuz …………..… tarihinde ………………….. başkanlığında toplandı.  Mülkiyeti Derneğimize ait,...... ili .....   ilçesi .......  mahallesi, ..... sokağı .....  mevkiinde kain ve tapunun .......  pafta, ......  ada ve ......  parselinde kayıtlı, .........  yüzölçümlü (………) imar barışı kapsamında cins değişikliği yapılmasına, Tapu Müdürlüğünde derneğimiz adına tapu işlemlerini yürütmek üzere yönetim kurulu başkanı ………………............ T.C. kimlik   nolu …………….................. 'in   yetkili   kılınmasına,   gerekli işlemler  için   ilgili   mülki   idare   amirliğine   müracaat  edilmesine   oybirliği ile karar verilmiştir.
 
Not:
  1. Kırmızı renkli kısımlar gayrimenkulün türüne göre değişiklik gösterebilir. Kendi gayrimenkulünüz ne ise ona göre doldurulması gerekmektedir.
  2. Yukarıda yazılı metin örnek olarak hazırlanmıştır. Yönetim kurulu olarak karar defterine yazılması ve defterin salt çoğunluk tarafından imzalanması gerekmektedir.
 
GAYRİMENKUL DİLEKÇE ÖRNEĞİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.