Eskişehir İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün Görevleri
(1) 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun, 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 18/10/2012 tarihli 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu uyarınca; Dernekler ve şubelerinin, derneklerin ve vakıfların üst kuruluşlarının, yabancı dernek, vakıf ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’deki şubeleri ve temsilciliklerinin, uluslararası nitelikteki teşekküllerin, siyasi partilerin, sendikaların ve sendikaların üst kuruluşlarının valilik ve kaymakamlıklarca yapılması gereken iş ve işlemlerini yürütmek,
 
(2) 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu uyarınca, valilik ve kaymakamlıklarca yapılması gereken iş ve işlemleri yürütmek,
 
(3) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda valilik ve kaymakamlıklarca yapılması Bakanlıkça uygun görülen iş ve işlemleri yürütmek,
 
(4) Görev alanına giren kuruluşlar ile işbirliğinde bulunmak, bu kuruluşların geliştirilmesine ve desteklenmesine yönelik ilgili kuruluşlar ile çalışmak, kuruluşların uygulamada karşılaştıkları sorunları belirlemek, işlemlerini kolaylaştırmak, rehberlik etmek ve Genel Müdürlüğe önerilerde bulunmak,
 
(5) Mevzuat veya vali tarafından verilen diğer görevleri yapmak.