Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğünün 17/07/2019 tarihli ve 80851874-746.01.03.01-E.2253 sayılı yazısı ile Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-II) Sivil Toplum Sektörü kapsamında Başkanlığımız tarafından yürütülen Sivil Toplum Destek Programının üçüncü dönem teklif çağrısı 10 Temmuz 2019 tarihinde yayımlandığı, toplam bütçesi 3 milyon Avro olan hibe programı ile sivil toplum kuruluşlarının kurumsal yapılarının, karar alma süreçlerine katılım kapasitelerinin ve ağ kurma becerilerinin güçlendirilmesi amaçlanmakta olduğu, Türkiye'den dernekler; vakıflar; dernekler ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları ile kar amacı gütmeyen kooperatifler ve AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşların geliştirecekleri projelere, en az 60 bin avro, en fazla 100 bin avro hibe desteği sağlanacağı bildirilmiştir.
            Program ekte sunulmuştur. Bilgilerinize sunulur.
            Hibe Bilgilendirme Toplantıları Takvimi
 
            Eskişehir İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü