Misyonumuz
Eskişehir’de sivil toplum bilincini artırmak ve en ücra yerleşim yerlerine “Örgütlü Toplum, Çağdaş Toplum” anlayışı ile yaklaşan ve çalışan, kararlara ortak ve yönetime destek olan sivil girişimi geliştiren, nicelikten ziyade nitelikli dernek faaliyetlerini ön planda tutan, çağdaş bilimi, teknolojiyi ve vazgeçilmez insani ahlaki değerleri benimseyen bir birimdir.
 
Vizyonumuz
Avrupa Birliği sürecinde yönetişim anlayışının yerleşmesini, örgütlenme özgürlüğünün teşvik edilmesini sivil ve örgütlü toplum olarak Eskişehir’i kalkındırmayı amaçlayan, insan hak ve özgürlüklerine değer veren, çalışanlarına da bu onur ve ayrıcalığı yaşatmaya çalışan bir birimdir.