İlimizde faaliyet gösteren derneklerden Odunpazarı Kadın Gelişim ve Kültür Derneği’nin hazırlamış olduğu Kadın Güçlenirse Aile Güçlenir adlı projesi Bakanlığımızdan destek almaya hak kazanmış olup, bu kapsamda Valiliğimizce imzalanan protokol, dernek başkanına teslim edilmiştir.
       Konusu ülkelerindeki iç savaştan kaçarak şehrimize gelen göçmen komşularımızın ailenin temel direği olan kadınlar üzerinden sosyal ve iktisadi entegrasyonlarını sağlamak, kadınların sosyal ve mesleki yönden geliştirilmesi suretiyle ailelerine de ulaşarak yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve entegrasyon sürecinin hızlanması olan Projenin uygulanmasında dernek yönetim kuruluna başarılar diliyor, projenin amacına uygun bir şekilde sonuçlanmasını temenni ediyoruz.