PRODES Nedir

A- A+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proje Destek Sistemi (PRODES), derneklerin hazırladıkları ve maddi destek sağlamak istedikleri projelerini internet üzerinden sunabilecekleri ve bu projelerin ilgili birimlerce yönergede geçen hususlara göre inceleme ve değerlendirme süreçlerinin yürütüldüğü yazılımdır.
 
10/12/2013 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 29. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 03/07/2006 tarihinde 2006/10656 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik"in 10. maddesine istinaden çıkarılan "İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge" çerçevesinde, derneklere hazırladıkları projeleri gerçekleştirmek üzere mali yardım yapılmaktadır.
 
Proje konuları ve derneklerin bu konulara ilişkin hazırladıkları projelerini sunabilecekleri tarih aralığı her yılın başında İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığınca ilan edilmektedir.
 
Yapılan proje başvurularının incelenmesi neticesinde, desteklenmesi uygun görülen dernek projelerine İçişleri Bakanlığınca belli oranda destek sağlanmaktadır.