PROJE DESTEĞİ ALMAYA HAK KAZANAN DERNEKLER TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER:
 
  1. İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönergenin 8/5 maddesi gereğince, Bakanlık tarafından proje bütçesinde ve/veya proje faaliyetlerinde revizyon yapılmıştır. Yeni bütçe ile projenin yerine getirileceği hususunun uygun görülmesi halinde PRODES yazılımı üzerinden revizyona onay verilmeli, aksi halde yine aynı yolla revizyonun reddedilmeli ve Valiliğe proje desteğinden feragat ettiğine dair dilekçe verilmelidir.
  2. Paranın yatırılacağı derneğin tam adını içeren yeni bir banka hesabı derhal açılmalıdır. Paranın banka hesabına yatırılmasında herhangi bir problem yaşanmaması için, proje adıyla hesap açılmamalı, banka hesabı açılırken derneğin isminde herhangi bir kısaltma yapılmamalı, derneğin tam adı yazılmalıdır. Hesabın bu şekilde açılması sağlanmalıdır.
  3. Bakanlığımız daha önce başlayıp devam eden projelere de destek verebilmektedir. Eğer derneğin projesi Bakanlıkça sağlanan destekle birlikte başlayan yeni bir proje ise, projenin protokol tarihinden sonra başlaması gerekmektedir.
  4. Açılan banka hesabının şube adı ve IBAN numarası,  derneğin bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğü ve vergi kimlik numarası eksiksiz olarak PRODES yazılımı üzerinden ve dernek başkanı tarafından kullanıcı adı ve şifresi ile girilmelidir.
  5. Derneğin en son ikamet adresi PRODES yazılımı üzerinden girilmelidir. Tebligatlar bu adrese yapılacaktır. Bu adresin yanlış ya da eksik bildirilmesinden dernek yöneticileri sorumludur.
  6. Yönergenin 9 uncu maddesi gereğince protokol yönetim kurulunun yetkilendireceği başkan veya yönetim kurulu üyesi tarafından imzalanmalıdır. (Koordinatör olarak yetkilendirilen kişi yönetim kurulu başkanı veya üyesi değilse protokol veya başvuru formu imzalayamaz.)
  7. Protokolü imzalamaya yetkili kişinin belirlenmesine dair yönetim kurulu kararı alınmalı, bu karar ve alınan banka hesap cüzdanının bir nüshasının Valilik İl Dernekler Müdürlüğüne aslı gibidir tasdiki yapılmalıdır. Banka hesabına ve ikamet adresine dair bilgiler PRODES yazılımına girildikten sonra, İl Dernekler Müdürlüğü tarafından üçer suret olarak alınacak “Protokol Raporu ve Proje başvuru formunun son halinin” çıktısının her sayfası yönetim kurulu kararı ile belirlenmiş yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı, bunlarla birlikte yukarıda belirtilen tasdikli yönetim kurulu kararı ve banka hesap cüzdanının tasdikli bir örneği de eklenerek Valiliğe teslim edilmelidir.
           
Tereddüt edilen konularda Müdürlüğümüzle ile irtibata geçilmelidir.