PROJE DESTEĞİ ALMAYA HAK KAZANAN DERNEKLER TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER:
 
1-        İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönergenin 8 inci maddesinin 5’inci bendi gereğince, Bakanlık tarafından proje bütçesinde ve/veya proje faaliyetlerinde revizyon yapılabilmektedir. Revize edilen proje dernek tarafından kabul edilmesi halinde PRODES yazılımı üzerinden revizyona onay verilmeli, aksi halde yine aynı yolla revizyon reddedilmeli ve Valiliğe proje desteğinden feragat edildiğine dair dilekçe verilmelidir.
 
2-        Derneğin tam adını içeren paranın yatırılacağı banka hesabına ilişkin banka yetkililerince tasdikli hesap özeti, banka hesap cüzdanı gibi belgeler İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne verilmelidir. Paranın banka hesabına yatırılmasında herhangi bir problem yaşanmaması için,  yeni açılan hesaplar dernek adına açılmalı, proje adıyla hesap açılmamalı, banka hesap adında bir kısaltma olmamalıdır. Bu formata uygun önceden açılmış dernek hesabı kabul edilebilecektir.
 
3-        Proje başlangıç tarihinin protokol tarihinden sonraki bir tarih olması gerekmektedir. Aksi durumda proje uygulama takvimi revizyon talebi PRODES üzerinden bildirilmeli, konu hakkında il müdürlüğüne bilgi verilmelidir. (PRODES üzerinden “Dernek İşlemleri/Uygulama Takvimi Revizyonu Gir” yolu izlenecektir.)
 
4-        Açılan banka hesabının şube adı ve IBAN numarası ile  derneğin bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğü ve vergi kimlik numarası eksiksiz olarak PRODES yazılımı üzerinden dernek başkanı tarafından kullanıcı adı ve şifresi ile girilmelidir. (PRODES üzerinden “Dernek İşlemleri/Başvurularım ve Protokol Bilgileri/Protokol Bilgileri Gir” yolu izlenecektir.)
 
5-        Derneğin en son ikamet adresi PRODES yazılımı üzerinden girilmelidir. Tebligatlar bu adrese yapılacaktır. Bu adresin yanlış ya da eksik bildirilmesinden dernek yöneticileri sorumludur. (PRODES üzerinden “Dernek İşlemleri/Başvurularım ve Protokol Bilgileri/Protokol Bilgileri Gir” yolu izlenecektir.)
 
6-        Yönergenin 9 uncu maddesi gereğince protokol yönetim kurulunun yetkilendireceği başkan veya yönetim kurulu üyesi tarafından imzalanmalıdır. (Koordinatör olarak yetkilendirilen kişi yönetim kurulu başkanı veya üyesi değilse protokol veya başvuru formu imzalayamaz.)
 
7-        Protokolü imzalamaya yetkili kişinin belirlenmesine dair yönetim kurulu kararı alınmalı, bu kararın alındığı karar defteri ve banka hesap cüzdanı İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne götürülerek aslı gibidir tasdiki yaptırılmalıdır. Banka hesabına ve ikamet adresine dair bilgiler PRODES’e girildikten sonra İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından ikişer suret olarak alınacak “protokol raporu ve proje başvuru formunun son halinin” çıktısının her sayfası derneğin yönetim kurulu kararı ile belirlenmiş yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı, bunlarla birlikte yukarıda belirtilen tasdikli yönetim kurulu kararına banka hesap cüzdanının tasdikli bir örneği de eklenerek Valiliğe teslim edilmelidir.
 
                Tereddüt edilen konularda Müdürlüğümüzle ile irtibata geçilmelidir.