SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA
GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN
SINAV SONUCU KESİN LİSTE İLANI
 
24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dâhilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvurusu kabul edilen ve sınava girmeye hak kazanan kişi için uygulanacak sınavın sözlü ve uygulamalı olarak yapılması Eskişehir İl Dernekler Müdürlüğü sınav kurulunun 27/02/2018 tarihindeki toplantısında 09/03/2018 tarihinde yapılması kararlaştırılmıştır.
Uygulamalı sınav 09/03/2018 günü 08:15-09:15 saatleri arasında,  sözlü sınav ise aynı gün 10:00-11:00 saatleri arasında Eskişehir İl Dernekler Müdürü odasında yapılmış olup, sınav sonucu aşağıdaki listede belirtilmiştir.
Sınav sonucuna ilanın yayınlandığı 12/03/2018  tarihinden itibaren Müdürlüğümüze herhangi bir itiraz başvurunda bulunulmadığından, sınav sonucu kesinleşmiştir.
Bilgilerinize sunulur.                                                                                                                                                        
 
                                                                                                                                        Eskişehir İl Dernekler Müdürlüğü
 
 
SN
ADI-SOYADI
GÖREVİ
UYGULAMALI SINAV SONUCU
SÖZLÜ SINAV SONUCU
1
Hümeyra GÜNER
TEMİZLİK PERSONELİ
BAŞARILI
BAŞARILI