Temsilcilik Açılışı

TEMSİLCİLİK:

Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bir derneğe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği ve bünyesinde organları bulunmayan derneğin alt birimidir.

TEMSİLCİLİK AÇILMASINDA İSTENEN BELGELER:

– Temsilci olarak görevlendirme yapan üst kuruluş tarafından temsilciliğin açılacağı ilin İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne hitaben yazılmış dilekçe,

– Temsilcinin atandığına dair yönetim kurulu karar fotokopisi,

-Temsilcilik adresinin ve temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişilerin isimleri, iletişim bilgileri (cep telefonu), kimlik bilgileri, meslek ve öğrenim durumları ve yer aldığı belge. 

FAYDALI BİLGİLER:

1- Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler.

2- Şubeler temsilcilik açamazlar.