Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı' nın Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı-II (IPA II) kapsamında "İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı" kapsamında "Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması" operasyonu altında öngörülen VOC-Test Merkezleri-III hibe programı Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından onaylandığı, bu kapsamda "Ulusal Meslek Standartlarının ve/veya Ulusal Yeterliliklerin Revizyonu ve/veya Geliştirilmesi ve Nihayetinde Akredite Edilmiş VOC-TEST Merkezlerinin Kurulmasının Hedeflenmesi" konusunda ekte yer alan tarih ve illerde bilgilendirme ve eğitim günleri yapılacağı Müdürlüğümüze bildirilmiştir.
        İlgili evraklara ulaşmak için tıklayınız.
        Bilgilerinize sunarız.
        Eskişehir İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü