Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğünün 20/05/2019 tarihli ve 83968530-500.19-2019/23429979 sayılı yazısı ile Yemen’de süre gelen insani kriz sebebiyle ülkemizden yapılan yardımların TİKA, AFAD ve Kızılay vasıtası ile gerçekleştirilmesinin zorunlu olduğunun kurumlara iletildiği belirtilmiştir. Ayrıca Yemen’in Ankara Büyükelçiliğinden alınan Nota’da ülkemizden Yemen’e yapılacak tüm insani yardımların AFAD, TİKA ve Kızılay gibi kurumlarımız üzerinden, resmi yollardan yapılması gerektiği belirtilerek, yardım kuruluşunun doğrudan kendisinin yardım götürmek istemesi durumunda, Yemen’deki resmi kurumlarda kayıtlı olma zorunluluğu getirildiği bildirilmiştir.
        Bu kapsamda, Yemen’e yönelik gerçekleştirilmek istenen insani yardım faaliyetlerine ilişkin belirtilen hususların dikkate alınması gerekmektedir.
        Bilgilerinize sunulur.
 
Eskişehir İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü