Yurtdışı Yardım İşlemleri

(EK-4) YURTDIŞI YARDIM ALMA BİLDİRİM FORMU

YURTDIŞI YARDIM:

Dernekler, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilirler. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Yurt dışından yardım alacak olan dernekler Ek-4’te belirtilen Yurt dışından Yardım Alma Bildirimini doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

ÖNEMLİ NOT:

Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimleri, DERBİS üzerinden elektronik ortamda yapılabilmektedir.